Esas Olan

Biz davaları okumaktan, hangi argümanın kazandığını anlamaktan, hukuki konuların bir ülkeden diğerine ne kadar farklı ele alındığını görmekten, belirli bir hakimin belirli bir hukuki konuya yaklaşımını anlamaktan, büyük ve küçük firmaların FM değerlerini nasıl koruduklarını anlamaktan keyif alıyoruz.

Bizim için bu, iş dünyasının nabzını tutma hissi gibi. İçtihat hukuku FM’in anahtarı, FM ise ekonomin anahtarıdır.

Bizim için esas olan kullanıcılarımızın önemli davalara erişmesine ve küresel FM’e derinlemesine bakış kazanmasına yardımcı olmaktır.